Lag en bilbane/fantasiverden sammen! Gøy og språkstimulerende.

Foreldre til barn med språkvansker eller "late talkers" får ofte beskjed om å gjøre generell språkstimulering hjemme. Men hvordan gjør man egentlig det? Generell språkstimulering handler om å stimulere barnets språk, uten at det oppleves av barnet som direkte trening. Det handler rett og slett om å bruke de naturlige språksituasjonene som oppstår i løpet…